gradient
 
Spin UpSpin Down
Spin UpSpin Down
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
znak
unibus
unibus
unibus
unibus
unibus

REGULAMIN, POLITYKA PRYWATNOŚCI , HOTELU** UNIBUS 

            Rezerwacja 

 
1. Telefon

889 555 700,  +48 85 730 03 03 - bezpośrednie numery do recepcji Hotelu.

2. Email 
Wysyłając wiadomość na adres:

recepcja@unibus.com.pl.
 


  

Płatność za pobyt:
* w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania: kartą ​płatniczą, kodem BLIK Lub gotówką w PLN.

* przed przyjazdem: przelewem bankowym po potwierdzeniu rezerwacji na konto nr:
PL 09 1020 1332 0000 1802 0388 4491
SWIFT  BPKOPLPW 

Hotel Unibus Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4

  
                                 

Widok 360° otoczenia hotelu

                                                                                                         SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REZERWACJI

Doba hotelowa rozpoczyna się  od godz. 14:00  trwa do godz. 12:00 dnia następnego.
Przez wynajem pokoi gościnnych należy rozumieć: wynajem pokoju 1, 2,3-osobowych jako całość.
Jeżeli czas pobytu nie może być określony w chwili wynajmowania pokoju, przyjmuje się, iż pokój został wynajęty na jedną dobę.
W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją hotelu: telefonicznie +48 889 555 700, +48 85 730 03 03 lub mailowo recepcja@unibus.com.pl lub w przypadku rezerwacji online zmienić lub anulować rezerwację poprzez e-mail otrzymany przy potwierdzeniu rezerwacji .
Anulacja rezerwacji jest bezkosztowa jeżeli została zgłoszona co najmniej 1 dzień przed planowanym przyjazdem – hotel nie obciąży Gościa kosztami rezerwacji.
W przypadku anulacji rezerwacji po w/w terminie  lub w przypadku nie pojawienia się Gościa w hotelu – hotel obciąży Gościa kosztami pierwszej doby za zarezerwowany pokój (pokoje). 
Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji i wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu.
Rezerwacje są  trzymane do godziny 18.00. Hotel przedłuży rezerwację na późniejsze godziny w przypadku otrzymania takiej prośby  od Gościa telefonicznie lub e-mailem.  Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
Recepcja uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
Przedłużenie pobytu w pokoju poza godz. 14:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub szkodę na osobie gościa, pracowników albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gościa lub funkcjonowanie Hotelu.
W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi pracownikom Hotelu niezwłoczną reakcję.

                                                                                                                                POLITYKA PRYWATNOŚCI
 Zgodnie z art.  13 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (Dz.U. L 119, 4.5.2016, s. 1-88) - "RODO" oraz w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

 

1. Administratorem danych jest Hotel.  Możesz skontaktować się z administratorem  pod adresem widocznym w danych kontaktowych na stronie internetowej, na której rezerwujesz.

2. Twoje dane przetwarzane są w celach związanych z realizacją rezerwacji, umów zawieranych przez administratora, promocją jego usług, a także w celu umożliwienia administratorowi kontaktu z jego klientami.  Przetwarzanie danych w powyższym zakresie oparte jest na art.  6 pkt 1 pkt a,b,c, f  RBP.

3. Przetwarzanie Twoich danych wiąże się z realizacją Twojego wniosku o rezerwację.

4. Twoje dane będą przetwarzane przez okres odpowiedniej umowy z Hotelem, w którym się zatrzymasz.

5. Masz prawo żądać dostępu do swoich danych z Hotelu., a także do ich poprawiania, usuwania, ograniczania ich przetwarzania, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania i prawa do przenoszenia danych.

6. Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza PKBR.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować może :

  • odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;
  • odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;

8. Hotel nie będzie profilował Twoich danych w oparciu o tę umowę, a także nie będzie podejmował automatycznych decyzji.

9. Dane osobowe przechowywane będą:

  • dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni od zakończenia prowadzenia korespondencji
  • dotyczące składanych rezerwacji i realizacji umowy o usługi hotelarskiej lub niezbędne do wystawienia faktury - przez okres 5 lat od licząc od końca roku , w którym miał miejsce pobyt w hotelu;
  • przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;
  • w systemach monitoringu wizyjnego - przez 30 dni;

    

  • Osoba dokonująca rezerwacji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami  określonymi w niniejszej polityce prywatności.

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem rezerwacji i serdecznie zapraszamy !

DOBA HOTELOWA 14:00 – 12:00
BEZPŁATNY POBYT DZIECI do 7 lat
BEZPŁATNE ŚNIADANIE 
BEZPŁATNY PARKING  dla samochodów osobowych monitorowany całodobowo
BEZPŁATNE KORZYSTANIE z Sali bilardowej, Sali gier i Sali fitness
BEZPŁATNY INTERNET WI-FI  na terenie całego hotelu bez hasła
RECEPCJA czynna całą dobę 
RESTAURACJA  czynna w godzinach 14:00 - 21:00  

        BLIK            

Obsługujemy karty:

      

 

Skontaktuj się z nami   koperta

hotel 2 gwiadkowy
HOTEL UNIBUS **
ul. Widowska 4
17-100 Bielsk Podlaski
+48 889 555 700
+48 85 730 03 03
e-mail: recepcja@unibus.com.pl
hotel 2 gwiadkowy