gradient
 
Spin UpSpin Down
Spin UpSpin Down
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
znak
 

TARCZA FINANSOWA 2.0 POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

 

W oparciu o §14 pkt 1 lit. i) Regulaminu ubiegania się o udział w Programie Rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” – Hotel Unibus sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim informuje, iż uzyskał od podmiotu udzielającego wsparcia - Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. subwencję finansową w wysokości 792 000,00 zł.

Projekt realizowany z udziałem funduszy Unii Europejskiej

 

Działanie 1.4 promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Hotel Unibus so. z o.o.  z siedzibą w Bielsku Podlaskim  przy ul. Widowskiej 4 informuje, że zawarł umowę nr UDA-RPPD.01.04.01-20-1212/20  na realizację projektu pn.: „Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiebiorstwa Hotel Unibus sp. z o.o. z w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regoionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020,

typ projektu- wsparcie na kapitał  obrotowy

Opis projektu: Wsparcie otrzymane w ramach projektu będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb spółki w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19

Beneficjent: Hotel Unibus sp. zo.o.

Województwo: podlaskie

Miejscowość: Bielsk Podlaski

Wartość projektu:  78 057,87PLN

Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 78 057,87 PLN

 

Skontaktuj się z nami   koperta

hotel 2 gwiadkowy
HOTEL UNIBUS **
ul. Widowska 4
17-100 Bielsk Podlaski
+48 889 555 700
+48 85 730 03 03
e-mail: recepcja@unibus.com.pl
hotel 2 gwiadkowy